Moln8 logotyp

 

Om inspirerande och utvecklande samtal

Som personalutvecklare, coch och mentor så hjälper, råder, inspirerar och vägleder jag dig som enskild individ i din personliga utveckling på arbetsplatsen eller i en omställningsprocess av något slag.
 
Jag delar med mig av mina egna erfarenheter och försöker få dig som individ att se dina egna möjligheter att påverka och ta ansvar för din situation och ditt eget personliga växande. Och förhoppningsvis så finner du även nyttan av den pågående utvecklingsprocessen i ditt privatliv. Yrkesliv och privatliv är ju alltid i någon mening förenade.

En personalutvecklare och mentor skall dock inte ses som en terapeut!

All förändring börjar med dina egna tankar!