Moln8 logotyp

 

Verksamhetsbeskrivning

Företaget utvecklar individer med fokus på det personliga samtalet som redskap. Jag är inte terapeut men min verksamhet är tänkt att fungera med ett terapeutiskt och utvecklande syfte för den enskilda individen och medarbetaren. Och som stöd för chefer. Med en professionell ansats byggd på erfarenhet och kompetens samt ett medmänskligt och engagerat förhållningssätt vill jag skapa trygghet och goda möjligheter till personlig utveckling och välmående. Och som en följd av detta minska och förebygga sjukskrivningar i en organisation och därmed få den att bli mer effektiv och lönsam.

Coachande samtal
Samtalen riktar sig mot personer som behöver stöd av olika slag. Anledningarna kan variera, men exempel på situationer kan vara att personen är på väg att bli utbränd, på väg tillbaka efter långvarig sjukskrivning, blivit uppsagd eller helt enkelt inte trivs på jobbet. Samtalen kan struktureras på olika sätt men inleds med ett introduktionssamtal för att kartlägga behov och etablera en kontakt. De efterföljande samtalen styrs innehållsmässigt av personen själv och här finns möjligheter att plocka in olika delar för att själv kunna reflektera kring sin situation.

Mentorskapsprogram
Företagets mentorskapsprogram riktar sig till chefer, medarbetare och privatpersoner som vill utveckla sig själva som individer utan att för den skull uppleva sig vara i ”kris”. Programmet byggs upp kring en serie av runt 10 personliga samtal, indelade i 3 block. Block 1 handlar om kartläggning och reflektion med tillhörande material. Block 2 redogör och behandlar resultatet från block 1. Det avslutande block 3 handlar om att blicka framåt och fokusera på individens vilja och pontential.